Undvik de nya sanktionsavgifterna för bristande säkerhet!

Svenska
torsdag, december 3, 2015

Bristande fallskydd vid fallrisk över 2 meter är en av de delar som nu påläggs med avgift. Titta in på avgiftsundvikaren för att se hur stora sanktionsavgifterna kan bli.