Dammskydd

Dammskydd för byggnadsstängsel

 

Det finns många faktorer som skapar damm i vår gatumiljö och en av dem är spridningen från byggarbetsplatser. Damm är direkt skadligt för dem som jobbar i den miljön, men det skapar även olägenheter för dem som bor och jobbar i närheten av en byggarbetsplats. Att förebygga spridningen av damm är något som verksamhetsutövaren är skyldig att vidta åtgärder mot eftersom det bedöms kunna utgöra en olägenhet för människors hälsa och miljön.

dFence™ är ett skydd som enkelt monteras på byggnadsstängsel och förhindrar/motverkar att damm från byggarbetsplatser sprids ut i gatumiljön.

 

dFence™ är en produkt av hög kvalitet med lång hållbarhetstid och är tillverkad av material som är flamskyddat, har hög UV-stabilitet och den absorberande ytan är skyddad mot fukt och väta. dFence™ är brandtestad och är Flame Resistant (FR).