Energibesparing

Energibesparing

 

Att spara energi är viktigt för oss alla. I och med att dBarrier® isolerar er byggställning kan ni kontrollera ”inneklimatet”. dBarrier® har en värmekonduktivitet på 1,11 m² K/V enligt standard EN 12667 vilket bidrar till energi- och kostnadsbesparingar vid byggprojekt och minskar därmed miljöbelastningen.

 

Med dBarrier® får ni också ett komplett insynsskydd. Vid projekt då det inte finns ett behov av insynsskydd kan vi erbjuda dBarrier® fönster (transparenta). Vi ökar därmed genomsläppligheten av dagsljus på den invändiga byggnaden.