dFence™

– Skyddet för byggnadsstängsel

 

Buller från byggarbetsplatser kan ofta vara högt men påverkar inte bara de som arbetar. Bullret stör även omgivningen. I dessa utsatta arbetsmiljöer behövs lösningar som möjliggör bättre standarder för arbete och närmiljö. dBarrier® har iakttagit dessa problem och tagit

fram en lösning – dFence™.

Med kappa

Utan kappa

 

Buller-, damm-, och insynsskydd till byggnadsstängsel - dFence™

 dFence™ är en bullerdämpande lösning som har utvecklats för att monteras på byggnadsstängsel runt arbetsplatser som genererar buller vid exempelvis nybyggnation, renovering, vägarbeten eller demolering. dFence™ har en genomsnittlig minskning av buller på 21,2dB* och fästes i byggstängslet med buntband. dFence™ fungerar då också som insynsskydd samt håller obehöriga utanför arbetsplatsen. Så som alla bullerdämpande lösningar från dBarrier® är dFence™ brandtestad och FlameResistant (FR). dFence™ har snabb montering och nedmontering. Den är stabil, säker och effektiv.

 

Valmöjlighet
dFence™ kan beställas i ett flertal storlekar och vi erbjuder även möjligheten att trycka er företagslogga eller annat budskap på dFence™. dFence™ från dBarriersortimentet är uppbyggt som dBarrier®. Den stora skillnaden är tillämpningsområdet då dFence™ är

framtaget som är bullerdämpning till byggnadsstängsel.
 

Hög kvalitet
dFence™ är en produkt av hög kvalitet med lång hållbarhetstid. dFence™ är tillverkad av material som är flamskyddat, har hög UV-stabilitet och den absorberande ytan är skyddad mot fukt och väta. Med dFence™ förmåga att motstå mekanisk påfrestning kommer den vara till ert förfogande år efter år.