Bullerskydd

Bullerskydd för byggnadsstängsel

 

dFence™ är ett bullerskydd som enkelt monteras direkt på byggnadsstängsel runt arbetsplatser som genererar buller vid exempelvis nybyggnation, renovering, vägarbeten eller demolering.

 

Då buller från byggarbetsplatser ofta är högt och inte bara påverkar de som arbetar utan även stör omgivningen kan en bullerdämpande lösning från dBarrier vara en bra åtgärd som möjliggör bättre standarder för arbete och närmiljö. Det är så effektivt att det kan utöka arbetstimmarna på en byggarbetsplats vilket gör det lättare att hålla projekttider och därav minska risken för dyra viten.

 

dFence™ har en genomsnittlig minskning av buller på 21,2dB och har utvecklats speciellt för att reducera bullernivån på och från byggarbetsplatser samt dess närområde.