Användningsområden

dFence™ – skyddet för byggnadsstängsel

dFence™ är ett bullerskydd som enkelt monteras direkt på byggnadsstängsel runt arbetsplatser som genererar buller vid exempelvis nybyggnation, renovering, vägarbeten eller demolering. Det fungerar då även som insynsskydd och dammskydd.

 

Ett bullerskydd för byggnadsstängsel

Medelvärde på bullerreduktion: 21,2 dB*

Testad på SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut

 

Ett insynsskydd för byggnadsstängsel

Minskar attraktionskraften för inbrottsförsök.

 

Ett väderskydd för byggnadsstängsel

Förbättrar väderförhållanden på arbetsplatsen.

 

 

 

 *) dBarrier reducerar buller upp till 46,7dB enligt ISO 140-3