Sido-/Fallskydd

Sido-/Fallskydd för byggnadsställningar

 

Varje månad inträffar det ett flertal incidenter och olyckor i samband med arbeten utförda på byggnadsställningar. Ett fall från en byggnadsställning leder vanligen till allvarliga skador eller till värsta scenariot, döden. Vi accepterar inte en sådan riskfaktor i någon annan typ av yrkesutövning och bör därför ställa hårdare krav på säkerheten.

 

dBarrier® är ett bullerdämpande sido-/fallskydd som helt omsluter byggnadsställningen och har utvecklats för yrkesutövare som dagligen arbetar på och/eller vid byggnadsställningar.

dBarrier® är klassificerat som sidoskydd till byggnadsställningar enligt standarden SS EN 12810-1.

 

 

                  

dBarrier® är typkontrollerad av SP, Sveriges Tekniska Forskningsinstitut.