Säkerhet

Säkerhet

Varje månad inträffar det ett flertal incidenter och olyckor i samband med arbeten utförda på byggnadsställningar. Ett fall från en byggnadsställning leder vanligen till allvarliga skador eller till värsta scenariot, döden. Vi accepterar inte en sådan riskfaktor i någon annan typ av yrkesutövning och bör därför ställa hårdare krav på säkerheten.

 

dBarrier® är ett bullerdämpande sido-/fallskydd som helt omsluter byggnadsställningen och har utvecklats för yrkesutövare som dagligen arbetar på och/eller vid byggnadsställningar.

 

dBarrier® är klassificerat som sidoskydd till byggnadsställningar enligt standarden EN 12811–1:2003. dBarrier® är typkontrollerad av SP, Sveriges Tekniska Forskningsinstitut. 

 

Värna om din och dina medarbetares säkerhet, använd dBarrier®

Fallolyckor inom byggbranschen - En sammanställning

Fall - arbete som utförs på höjd över 2 meter

Så skadas du av ställningarna