Fallskydd, bullerskydd för byggnadsställningar

Bullerskydd - Fallskydd - Väderskydd - Energibesparing
En säkrare miljö på er arbetsplats.
Bullerskydd - Fallskydd - Väderskydd - Energibesparing
En säkrare miljö på er arbetsplats.
Bullerskydd - Fallskydd - Väderskydd - Energibesparing
Skyddar effektivt mot väder och vind
Bullerskydd - Fallskydd - Väderskydd - Energibesparing
Minskar kostnader och miljöbelastning
Bullerskydd - Fallskydd - Väderskydd - Energibesparing
En säkrare miljö på er arbetsplats.
Bullerskydd - Fallskydd - Väderskydd - Energibesparing
En säkrare miljö på er arbetsplats.
Bullerskydd - Fallskydd - Väderskydd - Energibesparing
Skyddar effektivt mot väder och vind
Bullerskydd - Fallskydd - Väderskydd - Energibesparing
Minskar kostnader och miljöbelastning

Bullerskydd till vägbarriärer

Vi lanserar nu dBarrier® som bullerrskydd till vägbarriärer (av standardtyp).
dBarrier® monteras enkelt på valfri längd av barriärer. Höjd 3 el 5 meter.
Ljudreduktion upp till 47 dB.

Bullerskydd

Fallskydd

Väderskydd

Energibesparing

Tänk på din säkerhet

Varje månad inträffar det ett flertal incidenter och olyckor i samband med arbeten utförda på byggnadsställningar. Ett fall från en byggnadsställning leder vanligen till allvarliga skador eller till värsta scenariot, döden. Det är inte acceptabelt.