Användningsområden

dBarrier® är ett allt-i-ett-skydd som är utvecklat för att sättas upp på ringbyggnadsställningssystem

Med dBarriers® breda användningsområden såsom vid tillfälliga vägbyggen och sportevenemang bidrar dBarrier® till att förbättra miljön, både för arbetare och invånare i omgivningen. Oavsett om det gäller projekt under uppförande, renovering, underhåll eller rivning så är dBarrier® redo för nya uppdrag när arbetet på platsen är avslutat.

• Bullerreducering med ett R-medelvärde på 21, 2 dB*.

• Sido-/fallskydd till byggnadsställningar.

• Väderskydd som skyddar mot svåra väderförhållanden.

• Energi och kostnadsbesparingar.

 

dBarrier® säkras med hjälp av vårt FASTener® system. Systemet är tillverkat av rostfritt fjäderstål vilket möjliggör snabba och effektiva omgrupperingar från en arbetsplats till en annan. Monteringen av dBarrier® är smidig, enkel och sker inifrån, stående på byggnadsställningen och kräver inga verktyg eller hjälpmedel. dBarrier® är en produkt av hög kvalitet med lång hållbarhetstid. dBarrier® är tillverkad av material som är flamskyddat, har hög UV-stabilitet och den absorberande ytan är skyddad mot fukt och väta.

 

dBarrier® finns även i ett utförande som passar på byggnadsstängsel. Se mer under fliken dFence®

 

 

*) dBarrier reducerar buller upp till 46,7 dB enligt ISO 140-3

Bullerskydd till vägbarriärer

dBarrier®  kan monteras på standard vägbarriärer. Total höjd 3 eller 5 meter.

 

Fakta ljudreduktion & monteringsanvisning >>