Insynsskydd

Insynsskydd för byggnadsstängsel

 

En byggarbetsplats kan vara en attraktiv plats för obehöriga där stölder och skadegörelse varje år kostar miljontals kronor.  Detta medför störningar i produktionen, men tillför även andra kringkostnader i form av förlorade maskiner, verktyg och annan utrustning. Stölder och skadegörelse på byggarbetsplatser måste bemötas med förebyggande åtgärder och företagen kan själva göra mycket för att förebygga detta. Ett bra insynsskydd minskar attraktionskraften för inbrottsförsök.

 

dFence™ är en insynsskyddade lösning som har utvecklats för att monteras på byggnadsstängsel runt arbetsplatser och fästes med buntband.  dFence™ är en produkt av hög kvalitet med lång hållbarhetstid och är tillverkad av material som är flamskyddat, har hög UV-stabilitet och den absorberande ytan är skyddad mot fukt och väta. dFence™ är brandtestad och är Flame Resistant (FR).